SKZ | Chapter 21

Transliteration

MN pnk’y’ hštr MN ywt’y’ hštr MN ’rby’ hštr MN mwrn hštr MN grm’ny’ hštr MN rwt<w>s hštr MN ’snyws hštr MN mdynrwtn hštr z’wry XX-XX-XX-X ALPYN

Transcription

až Fonikāyā šahr, až Yūdāyā šahr, až Arabiyā šahr, až Mōrān šahr, až Garmāniyā šahr, až Rōdōs šahr, až —-(?) šahr, až Maδyānrōdān šahr zāwar 70 hazār.

Translation
From the land of Phoenicia, from the land of Judaea, from the land of Arabia, from the land of Mauretania, from the land of Germany, from the land of Rhodes, from the land of Osrhoene(?), from the land of Mesopotamia an army of 70,000 [men].

Back to SKZ Chapter 20
Forward to SKZ Chapter 22