SKZ | Chapter 51

Transliteration

’ws šwgwn LN ’pr y’ztn CBW W krtkny twhšywm W y’ztn dstkrt HWYm W pty y’ztn ’dywrpy ZNE ’wnt hštr YBOt W HHSNt ŠME W ΘBpy OBDt LHwyš MNW BATR MN LN YHYE W prnhw HWYt LHwyš ’pr y’ztn CBW W krtkny twhšywd AYK y’zt ’dywr YHYEnt W dstkrt OBDWnt dstnypyk ZNE LY ’hwrmzd SPRA šylk SPRA BRY.

Transcription

Awās čawāγōn amā abar yazdān īr ud kerdagān *tuxšām, ud yazdān dastgerd ahēm, ud pad yazdān aδyāwarīf im āwand šahr wxāšt ud derd, nām ud nēwīf kerd, haw-iž kē paš až amā bawād ud farrox *ahād, haw-iž abar yazdān īr ud kerdagān *tuxšād, kū yazad aδyāwar bawānd ud dastgerd karānd. Dastnibēg im man Hormezd dibīr Šilag dibīr puhr.

Translation
As I now apply myself to affairs and the cult-business for the gods and am the ‘dastgerd’ of the gods, and as I with the help of the gods acquired and possess these so numerous lands, and acquired fame and bravery, [in this way] should whoever will come after me and will be successful apply themselves to affairs and the cult-business for the gods, so that the gods will be an aid [to him] and will make [him] their ‘dastgerd’. This [is] written in my hand by Hormezd the writer, the son of Silag the writer.

Back to SKZ Chapter 50
SKZ Main Page